1. razred v šol. letu 2020/21

Prvošolci so bili v prvih dveh tednih dela na daljavo ZELO PRIDNI. Igrali so se z glasovi, reševali naloge v DZ, interaktivne naloge na računalniku, telovadili, peli, plesali, raziskovali, obiskali gozd, poslušali in poustvarjali pravljice Špelin štor, Mojca...
Dostopnost