Events: 15th september 2020

Za starše učencev bodo razredni roditeljski sestanki, in sicer ob: 17.00 za 9. razred in 18.00 za 2. in 7. razred.