Events: 16th september 2020

Za starše učencev bodo razredni roditeljski sestanki, in sicer ob: 17.00 za 3., 4. in 8. razred 18.00 za 5. in 6. razred.