Roditeljski in govorilne

Staršem in delavcem šole je osnovni cilj napredek in uspešnost otroka. Temu je namenjeno obojestransko sodelovanje. Razredniki bodo starše obveščali o otrokovem  šolskem delu in uspehih  ter morebitnih učnih, vedenjskih in drugih težavah ter o roditeljskih sestankih, predavanjih, projektih in dejavnostih v šoli. Starše otrok pa prosimo, da redno spremljate otrokovo delo v šoli.

 

Govorilne ure (GU):

– med 15.00 in 17.00 (od 1. do 5. r.) in

– med 15.30 in 17.30 (od 6. do 9. r.) ter roditeljski sestanki (RS) so predvideni po naslednjem programu: 

datum GU / RS
7. september RS
19. oktober GU
14. december GU
18. januar GU
7.–11. februar RS
29. marec GU
10. maj GU, RS za 9. razred
13. – 17. junij RS, GU

 

V primeru sprememb terminov vas bomo o tem obvestili. Skozi vso šolsko leto so po predhodnem dogovoru z učiteljem možne tudi individualne govorilne ure.

Dostopnost