Preko senzornih zabojev sva otrokom približala morje, morsko dno in živali v morju. Otroci so po različni podlagi bosi hodili in tako prepoznavali svoje občutke. Zunaj so se igrali s senzoričnimi zaboji, ki so se navezovali na morje in poletne dni.

Tudi v igralnici smo se poslužili zabojev in se igrali igre na temo morja.

Vesna Kržičnik Mirt, vzgojiteljica

Dostopnost