Events: 10th maj 2022

Za učence 6. in 9. razreda bo potekalo nacionalno preverjanje znanja. Učenci 6. razreda bodo pisali preizkus iz angleščine, učenci 9. razreda pa iz tehnike in tehnologije.

Dostopnost