Podatki o učencih

razred M Ž skupaj učenci v RaP

 2.A

 2.B

8

6

8

9

16

16

16

15

 1. 16 10 26 26
 3. 15 7 22 22
 4. 10 6 16 16
 5. 10 7 17 17
skupaj 1.–5. 65 47 112 112
 6. 6 11 17  
 7. 9 5 14
 8. 6 8 14
 9. 12 9 21
skupaj 6.–9. 33 33 66
vsi skupaj 98 80 178  
Dostopnost