Podatki o učencih

razred M Ž skupaj učenci v RaP

 1.A

 1.B

8

7

8

9

16

16

16

16

 2. 14 7 21 21
 3. 10 6 16 16
 4. 11 7 18 18
 5. 4 11 15 15
skupaj 1.–5. 54 48 102 102
 6. 11 5 16
 7. 6 8 14
 8. 13 9 22
 9. 7 7 14
skupaj 6.–9. 37 29 66
vsi skupaj 91 77 168  
Dostopnost