Projekti 2022/2023

Avtor: | Maj 20, 2019

  Vse skupine bodo vključene v naslednje projekte:

  Album otroka

  Strokovni delavci bodo skozi celo šolsko leto zbirali gradiva o življenju in učenju otroka: risbice, fotografije, različni zanimive zapise o njegovi igri, pogovoru in podobno.

  Bralni Palček

  • Cilji projekta: širitev besednega zaklada, povezovanje vrtca in otrokovega domačega okolja in ob poslušanju in pripovedovanju pravljic otrok razvija zmožnost domišljijske rabe jezika, se s književno osebo identificira ter doživlja književno dogajanje.

  Otroci se učijo jezika ob poslušanju vsakdanjih pogovorov, pripovedovanju literarnih besedil, ob poslušanju glasnega branja odraslih, s pripovedovanjem, opisovanjem, izmišljanjem zgodbic … V predšolskem obdobju je zelo pomembo zgodnje navajanje na rabo knjige.

  Čisto okolje – zdravo življenje, »Zeleni nahrbtnik«

  • Cilji projekta: povezovanje otrok, strokovnih delavcev ter članov ZPM Krško za skupno skrb na področju okoljevarstvene vzgoje.

   Izvajali bomo naloge, ki jih bodo oblikovali strokovni delavci iz drugega vrtca. 

  Varno s soncem

  • Cilji projekta:
  • povezovanje otrok, strokovnih delavcev ter članov ZPM Krško za skupno skrb na področju okoljevarstvene vzgoje,
  • otrok spoznava in odkriva pojav sonca in si oblikuje razvojno primerno predstavo o tem,
  • otrok spoznava, da na njegovo zdravje lahko vpliva okolje in on sam,
  • otrok spoznava, kako se lahko obvaruje pred škodljivimi vplivi sonca
  • otrok odkriva in spoznava lastnosti sončnih žarkov, svetlobe, toplote, zdravju koristnih in škodljivih posledic.

  Otroci bodo pridobili osnovna znanja glede pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov.

   

  Projekti, ki se bodo izvajali različno po skupinah:

  Muca Copatarica

  • Namen projekta: krepiti pozitivno povezanost med vrtcem in domom.

  Otroci bodo čez vikend odnesli domov nahrbtnik z igračo Muce Copatarice in zvezek. Z Muco Copatarico se bodo otroci lahko igrali, starši pa v zvezek zapisali, kaj vse so otroci doživeli z njo.

   

   Pomahajmo v svet

  • Cilji projekta: mednarodno sodelovanje, skrb za socialno pravičnost, kreativnost, ustvarjalnost, seznanjanje z raznimi kulturami in tradicijami.

  »Pomahajmo v svet« je mednarodni projekt, preko katerega se vrtci povezujejo preko video omrežja. Velik poudarek je na spoznavanju običajev in načina življenja. Otroci si pokažejo, kako se igrajo, kakšne pesmice pojejo, kakšno hrano jedo, v kakšnem okolju živijo … Vrtec, ki sodeluje v tem projektu, si pridobi naziv »Strpen vrtec«, kar bo otrokom in strokovnemu timu v velik ponos posledično tudi staršem. Otroci se bodo učili strpnosti in razumevanja drugačnosti v vseh oblikah.

   Šola sobivanja; Društvo za trajnostni razvoj

    • Cilj projekta: razviti okolje, ki omogoča razvoj trajnostno naravnane in zdrave družbe.

     V okviru projekta se združujejo področja trajnostnega razvoja in celostna obravnava tematike.

  •  
   • Pasavček

   • Namen projekta: spodbujanje pravilne in varne vožnje otrok z uporabo otroških varnostnih sedežev in varnostnih pasov.

   Slogan projekta je Red je vedno pas pripet. Otroci bodo spoznali lik pasovčka na različne načine. Seznanili se bodo z otroškimi varnostnimi sedeži in se pogovarjali, zakaj morajo sedeti v sedežih ter zakaj so pomembni varnostni pasovi.

    

   Gibalni športni program; Mali sonček

     • men projekta:

       • obogatiti gibanje v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami,
       • motivirati otroke za gibalno dejavnost,
       • spodbuditi veselje do gibanja, željo, navado in potrebo po športnem udejstvovanju,
       • razvijanje motoričnih spretnosti.

       Poudarek je na igri in vadbi, ki sta prijetni in prilagojeni otroku. Program vključuje različne gibalne vsebine (pohodi, naravne oblike gibanja, igre z vodo, vožnja s poganjačkom, skirojem ali s kolesom …). Ob koncu šolskega leta bodo vključeni otroci prejeli priznanje oz. medaljo.

       

      Tek podnebne solidarnosti

     • Cilj projekta: spodbujanje solidarnosti do ljudi, ki so jih prizadele posledice globalnih podnebnih sprememb.

     Glavni namen teka je, da otroci in vzgojitelji tečejo v solidarnosti do ljudi v revnejših državah, predvsem v Afriki, ki jih posledice podnebnih sprememb najbolj prizadenejo. S pretečenimi kilometri otroci gradijo krog solidarnosti okoli planeta Zemlje. Projekt poteka v sodelovanju s Karitas.

      

     Zdravje v vrtcu

    • Cilj projekta: razvijanje pozitivnih navad, ki pozitivno vplivajo na zdravje, promocija zdravega načina življenja in preprečevanja nastanka bolezni.

    Letošnja rdeča nit projekta se glasi »Prihodnost je moja«. Otroci bodo veliko opazovali, razmišljali, preverjali, se zabavali in rasli. Ustvarili bomo pogoje za dobro počutje in zdravje otrok. Dejavnosti, ki jih bomo izvajali z otroki: skrb za osebno higieno, zobe, gibanje, duševno zdravje, svetovni dnevi povezani z zdravjem …).

     

    Varno in spodbudno učno okolje; Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje

   • Cilj projekta: razvijanje pedagoške prakse, usklajene z individualnimi potrebami in zmožnostmi otrok, ki temelji na formativnem spremljanju ter zagotavlja optimalni razvoj in uspešnost vsakega.

   Vzgojiteljici bosta spodbujali aktivno vlogo otrok, učeče se vključevali v sooblikovanje učnega procesa ter jim omogočali medvrstniško sodelovalno učenje. Pri svojem delu bosta vključevali elemente formativnega spremljanja, otrok bo v središču, slišan bo otrokov in vzgojiteljev glas. Posluževali se bosta razvojno-procesnega pristopa. Spremljali bosta otroke in jim bili v podporo. O vsakem otroku bosta zbirali dokaze dokumentiranja z namenom refleksije in evalvacije.

    

   

   

   

  Prihajajoči dogodki

  november 2023
  PTSČPSN
     1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30    
  « Okt   Dec »

  Donatorji - čebelnjak

  • Mestna občina Krško
  • Krajevna skupnost Podbočje
  • Mizarstvo Toni in Branko Lipar
  • Krovstvo - Tesarstvo - Kleparstvo Tršinar Sandi
  • Mizarstvo Vrhovšek
  • Viki Baznik
  • TGM Sintič
  • Pečarstvo in keramičarstvo Peter Kodrič
  • GP Kodrič gradbeništvo in prevozi
  • Agrosmer barve in laki
  • Trgovina Križaj
  • Kmetija Jarkovič
  • Bršec Janez
  • Stanko Jurečič
  • Svet telefonije, Martina Žužič s. p.
  • ŠC Krško - Sevnica

  Dostopnost