Osnovni podatki

Ravnateljica: Mojca Bregar Goričar
Pomočnica ravnateljice za vrtec: Darinka Tomažin
Računovodkinja, tajnica VIZ: Mateja Krušnik in Polonca Kvartuh Telefon – uprava šole: (07) 49 77 030
Telefon – vzgojiteljice vrtca: (07) 49 77 031
Telefon – svetovalna delavka: (07) 49 78 479    Fax: (07) 49 78 474Naslov: Podbočje 82, 8312 Podbočje

E-mail: os.podbocje@siol.net

Spletna stran: http://www.os-podbocje.si/

Št. TRR:
 011006000030675

Davčna št.: 57625166

Uradne ure uprave šole: 
od 7. do 8 ure in od 12. do 14. ure

KJE SMO – ZEMLJEVID

Dostopnost