1. razred v šol. letu 2020/21

Prvošolci so bili v prvih dveh tednih dela na daljavo ZELO PRIDNI. Igrali so se z glasovi, reševali naloge v DZ, interaktivne naloge na računalniku, telovadili, peli, plesali, raziskovali, obiskali gozd, poslušali in poustvarjali pravljice Špelin štor, Mojca...

1. razred

Kako raste fižol Na našem dvorišču Ustvarjanje z liki Tehniški dan PISANICE 1 Tehniški dan PISANICE Priprava sadne solate 1. razred v 3. tednu šole na daljavo  Delo na domu

2. razred

Pravljica in pesmica Palčica – ilustracije Odštevanje do 100 Različna področja Primerjali smo lastnosti Skrbimo za zdravje Zbiranje papirja – opis sličic Ustvarjanje in vrtnarjenje Skrb za okolje in zdravje Naše pravljice in pesmice Moje telo Izdelki iz...
Dostopnost