Prevoz in prometna varnost

Za vozače je organiziran avtobusni prevoz, ki ga izvajata Izletnik Krško (učenci uporabljajo brezstične kartice) in OŠ s kombijem z voznikoma Matjažem Jurečičem in Tonetom Jurečičem. V letošnjem šolskem letu bodo prevozi potekali po sledečemvoznem redu:

 

smer prihod odhod
Planina 7.15 13.55
15.35*
Veliko Mraševo 7.15  
14.45

* redna avtobusna linija

Učenci, ki so v jutranjem in popoldanskem varstvu vozačev, so dolžni upoštevati navodila dežurnega učitelja, ki odgovarja za njihovo varnost. Odsotni so lahko le (gredo peš ali s kolesom domov), če starši podpišejo trajno opravičilo in tako prevzamejo skrb za svojega otroka po končanem pouku.

Če učenec na avtobusu dela nemir in s tem ogroža sebe in ostale učence, je voznik avtobusa dolžan o tem obvestiti mentorico prometne vzgoje. Šola ukrepa v skladu s sklepom, sprejetim s strani staršev na Svetu staršev OŠ Podbočje.

Za vse prevoze, ki jih učenci potrebujejo izven rednih šolskih prevozov, poskrbijo starši.

Šola ima izdelan prometno-varnostni načrt in bo tudi v tem šolskem letu organizirala tečaj za pripravo na kolesarski izpit za vse učence 5. razreda.

Načrt šolskih poti 2023/2024

Dostopnost