Šolska prehrana

V kuhinji se pripravlja hrana za učence šole in otroke vrtca (zajtrk, malica, kosilo in popoldanska malica). Tedenski jedilnik se nahaja v jedilnici in na spletni strani šole.

V šolskem letu 2023/24 bomo nadaljevali s šolsko shemo, v kateri se bo učencem kot dodaten brezplačni obrok v šoli razdeljevalo sadje, zelenjava in mleko ter mlečni izdelki. Šolska shema vključuje tudi spremljanje in vrednotenje učinkov sheme. Izbor upravičenih kmetijskih proizvodov in živil v šolski shemi je razdeljen na ‘šolsko sadje in zelenjavo’ ter ‘šolsko mleko’, na ta način je razdeljeno tudi financiranje.

Večinski delež financiranja se zagotovi iz proračuna Evropske unije, preostali delež iz proračuna Republike Slovenije.

Cene posameznih obrokov:

obrok cena v €
dopoldanska malica 1,10
zajtrk, popoldanska malica 0,50
kosilo: 1.–3. r. 2,20
kosilo: 4.–6. r. 2,42
kosilo: 7.–9. r. 2,64
kosilo – dnevno naročilo + 0,20

Nov cenik velja od 1. 3. 2024 dalje.

Otroci v jutranjem varstvu in podaljšanem bivanju lahko dodatno naročijo zajtrk ali popoldansko malico.

Učenci  lahko v jutranjem in popoldanskem RaP-u dodatno naročijo zajtrk ali popoldansko malico.

Če imate starši veljavno odločbo o otroškem dodatku, ni potrebno oddajati vloge za subvencionirano prehrano na centru za socialno delo. V nasprotnem primeru vlogo vložite.

 Subvencija malice in kosila:

  • Polna subvencija malice pripada učencem(ki se redno izobražujejo in so prijavljeni na malico), pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega 591,22 evrov.
  • Polna subvencija kosila pripada učencem (ki se redno izobražujejo in so prijavljeni na kosilo), pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega  401,58 evra.

Obvestilo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – subvencija malice in kosila

Prehrano lahko odjavite po telefonu: 07 49 77 030 ali preko e-pošte: os.podbocje@siol.net . Posamezni dnevni obrok šolske prehrane je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi na dan odsotnosti učenca, in sicer do 8. ure.

V šolski kuhinji pripravljajo hrano kuharice Mateja Drobnič, Jožica Stipič in Jožica Barbič. Vodja šolske kuhinje je Darinka Tomažin.

Obvestilo o označevanju alergenov

ODPRTJE TRAJNIKA Sepa obremenitev

Okrožnica medicinsko indicirane diete

Potrdilo o medicinsko indicirani dieti za otroka

Potrdilo o ukinitvi medicinsko indicirane diete za otroka

Dostopnost