Projekti

1. Rastem s knjigo https://www.jakrs.si/bralna-kultura/rastem-s-knjigo/

2. Zdrava šole https://nijz.si/programi/slovenska-mreza-zdravih-sol/

3. Evropa v šoli https://www.zpms.si/programi/evropa-v-soli/

4. Tradicionalni slovenski zajtrk https://www.nasasuperhrana.si/tradicionalni-slovenski-zajtrk/

5. Šolska shema https://www.gov.si/novice/2023-07-13-s-solskim-letom-20232024-se-zacenja-novo-6-letno-obdobje-solske-sheme-sadja-in-zelenjave-ter-mleka/

6. Fleksibilni urnik http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448

7. RaP https://www.zrss.si/podrocja/osnovna-sola/razsirjen-program/

8. SLO fit https://www.slofit.org/ 9. eTwinning https://www.cmepius.si/mednarodno-sodelovanje/moznosti-sodelovanja/etwinning/

10. Ostali projekti, za katere se odločimo med letom

Dostopnost