Projekti

1. Projekt Rastoča knjiga

2. Obisk Valvasorjeve knjižnice

3. Vodni agent

4. Zdrava šola

Zdrava izbira = lahka izbira

5. Evropa v šoli

6. Tradicionalen slovenski zajtrk – Dan slovenske hrane 2022. Tokrat smo obeležil enajsti slovenski zajtrk. Učenci so imeli na voljo šolski med, maslo, jabolka, mleko in kruh. Vsa živila bodo Slovenskega porekla.

7. Šolska shema – V okviru razdeljevanja bodo učenci imeli na razpolago sveže sadje in svežo zelenjavo ter mleko in mlečne izdelke.

Naša šola tudi letos sodeluje v šolski shemi. Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike in pomeni pomoč za oskrbo s sadjem in zelenjavo ter mlekom in mlečnimi izdelki v izobraževalnih ustanovah. Cilji šolske sheme so: povečanje uživanja zelenjave, sadja in mleka ter mlečnih izdelkov pri otrocih in mladostnikih, povečanje porabe lokalnega sadja in zelenjave v šolah ter ozaveščenost otrok o kmetijstvu in prehrani.

V šolski shemi se učencem od 1. do 9. razreda v osnovni šoli brezplačno razdeljuje dodaten obrok sadja in zelenjave oziroma mleka in mlečnih izdelkov ter se jih skozi različne dejavnosti izobražuje o zdravih prehranskih navadah, lokalnih prehranskih verigah, ekološkemu kmetovanju, trajnostni pridelavi in preprečevanju zavržkov hrane.

Šola mora v večini razdeljevati sveže sadje in zelenjavo ter manj predelano in v večini mleko ter manj mlečne izdelke. V strategiji je poudarjeno, da morajo biti mlečni izdelki brez dodatkov (sladkor in sladila, arome, sadje, oreški, kakav, čokolada). Cilj EU šolske sheme je namreč tudi zmanjšanje debelosti in prekomerne teže pri otrocih in mladostnikih, ki lahko vplivata na pojav sladkorne bolezni tipa II že v mladosti.

Z izvajanjem šolske sheme smo na naši šoli pričeli že v mesecu septembru. Razdeljevanje sadja in zelenjave poteka 1-krat do 2-krat tedensko. Razdeljevanje mleka in mlečnih izdelkov pa 1-krat do 3-krat tedensko.  Izvajanje je označeno tudi na jedilniku. V času izvajanja šolske sheme je v jedilnici šole izobešen plakat »Šolska shema« Evropske unije kot to predpisuje Uredba.

POROČILO 2022/2025 (3. 7. 2023): ŠOLSKA SHEMA

V letošnjem šolskem letu smo obeležili 14. obletnico Šolske sheme. V shemo smo vključeni od šolskega leta 2009/2010. Učencem so imeli možnost dodatnega obroka sadja oz. zelenjave in mleka in mlečnih izdelkov. V sklopu tega smo ponudili tudi ekološka in bio živila. Sodelovali smo z lokalnimi dobavitelji: Kmetija Kuntarič, Nataša Lenček, Črv in ostalimi dobavitelji: Geaprodukt, Kele&Kele.

V sklopu sadja in zelenjave smo ponudili: eko jabolka, eko korenček, paradižnik, korenček, lešnike, suhe jabolčne krhlje in suh kaki. V sklopu mleka in mlečnih izdelkov smo ponudili: lokalno mleko, bio mleko, bio jogurt brez dodatkov in bio kefir.

Porabili smo vsa sredstva, ki smo jih prejeli od Agencije za kmetijske trge. 

Namen tega ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. Slednja namreč povečuje tveganje za nastanek številnih bolezni sodobnega časa (sladkorna bolezen tipa 2, srčno-žilne bolezni, rak, osteoporoza) pri čemer je dala velik poudarek pomembnosti vključevanja spremljajočih izobraževalnih in promocijskih aktivnosti.

Šola je razdeljevala sadje in zelenjavo ter mleko in mlečne izdelke kot dodatni obrok poleg redne šolske prehrane. To pomeni, da  je šola sadja in zelenjave ter mleko in mlečne izdelke ponujala izven šolske prehrane.
Na jedilniku je bila šolska shema vedno označena. Sadje oz. zelenjavo in mleko in mlečne izdelke smo učencem ponudili 1x d o 3 x na teden. Sadje oz. zelenjava in mleko in mlečni izdelki so bili učencem na razpolago v jedilnici skozi ves dan.

V naslednjem šolskem letu 2023/2024 bomo še nadaljevali z Šolsko shemo (sadje in zelenjava ter mleko in mlečni izdelki). 

8. Projekt fleksibilnega predmetnika

9. Projekt RaP

10. SLO Fit

11. Razvojni projekt: Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje (razvojni tim)

12. Ostali projekti, za katere se odločimo med letom

Dostopnost