Šolski sklad

Dejavnost šolskega sklada je pridobivanje sredstev iz sponzorstev, donacij, zbiranja odpadnega papirja, prispevkov staršev in drugih virov. Namen sklada je sofinanciranje dejavnosti in potreb posameznega razreda na šoli in skupin v vrtcu. V šol. letu 2021/2022 smo največ sredstev namenili za subvencioniranje prevozov učencev šole in otrok vrtca na dneve dejavnosti in ekskurzije, nakup poganjalcev za vrtec, didaktičnih sredstev in učnih pripomočkov ter za plačilo dveh gledaliških predstav za otroke vrtca in šole.

Predsednica šolskega sklada je Anita Slak. 

Zapisniki za obdobje 2022-2024

Zapisnik 1. seje Upravnega odbora šolskega sklada z dne 8.11.2022

Zapisnik 2.seje Upravnega odbora šolskega sklada z dne 27.2.2023

Finančno poročilo za leto 2022

Zloženka ŠS 2022.2023

 

Zapisniki za obdobje 2020-2022

Zapisnik 1. seje Upravnega odbora šolskega sklada z dne 2.11.2020

Zapisnik 2. seje Upravnega odbora šolskega sklada z dne 24.2.2021

Finančno poročilo ŠS januar do decembra 2020

Zapisnik 3. seje Upravnega odbora šolskega sklada z dne 27.9.2021

Finančno poročilo ŠS januar do avgusta 2021

Zapisnik 4. korespondenčne seje odbora šolskega sklada z dne 27.12.2021

Zapisnik 5. seje Upravnega odbora šolskega sklada z dne 24. 2. 2022

Finančno poročilo ŠS januar do decembra 2021

Zapisnik 6. seje Upravnega odbora šolskega sklada z dne 28. 9. 2022

Finančno poročilo ŠS januar do avgust 2022

 

 

Dostopnost