Šolski sklad

Dejavnost šolskega sklada je pridobivanje sredstev iz sponzorstev, donacij, zbiranja odpadnega papirja, prispevkov staršev in drugih virov. Namen sklada je sofinanciranje dejavnosti in potreb posameznega razreda na šoli in skupin v vrtcu. V šol. letu 2019/2020 smo največ sredstev namenili za subvencioniranje prevozov učencev šole in otrok vrtca na dneve dejavnosti in ekskurzije, nakup poganjalcev za vrtec, didaktičnih sredstev in učnih pripomočkov ter za plačilo gledališke predstave za otroke vrtca in šole. Predsednica šolskega sklada je Anita Slak. Starši se boste lahko za prostovoljni prispevek odločili na razrednem roditeljskem sestanku.

Zapisniki za obdobje 2020-2022

Zapisnik 1. seje Upravnega odbora šolskega sklada z dne 2.11.2020

Zapisnik 2. seje Upravnega odbora šolskega sklada z dne 24.2.2021

Finančno poročilo ŠS januar do decembra 2020

Zapisnik 3. seje Upravnega odbora šolskega sklada z dne 27.9.2021

Finančno poročilo ŠS januar do avgusta 2021

Zapisnik 4. korespondenčne seje odbora šolskega sklada z dne 27.12.2021

Zapisnik 5. seje Upravnega odbora šolskega sklada z dne 24. 2. 2022

Finančno poročilo ŠS januar do decembra 2021

Zloženka ŠS

Zapisniki za obdobje 2018-2020

Zapisnik 1. seje Upravnega odbora šolskega sklada z dne 5. 11. 2018

Zapisnik 2. seje Upravnega odbora šolskega sklada, 26. 2. 2019

Zapisnik 3. seje Upravnega odbora šolskega sklada, 24. 9. 2019

Zapisnik 4. seje Upravnega odbora šolskega sklada, 20.2.2020

Zapisnik 5. seje Upravnega odbora šolskega sklada, 28. 9. 2020

Finančno poročilo šolskega sklada za obdobje 1.1. do 31.8.2019

P1 Fin poročilo ŠS januar do december 2019

P1 Finančno poročilo šolskega sklada za obdobje 1.1. do 31.8.2020

Dostopnost