V sredo, 7. 6. 2023, so imeli učenci 3. razreda naravoslovni dan Moje telo. Na začetku ure so se zbrali v krogu in smo se pogovarjali, kaj vse že vedo o človeškem telesu; kako je sestavljeno, zakaj lahko npr. dvignemo roko, zakaj so pomembni posamezni notranji organi itd. Potem smo vzeli pripomočke in najprej sestavili ter podrobneje spoznali okostje človeka, nato še notranje organe in nazadnje čutila. Po malici so se razdelili v skupine po 3 ali 4 učence in nadaljevali z delom po postajah. Imeli so 6 postaj. Na 1. postaji so imeli notranje organe, ki so jih morali sami postaviti na človeško telo. Na 2. postaji so sestavili okostje človeka, na 3. postaji so utrjevali čutila. Na 4. postaji so o človeškem telesu igrali spomin in uganke ter na 5. postaji igrali igrice o človeškem telesu preko interaktivne table, ki so pomagale za poglabljanje znanja o človeškem telesu. 6. postaja je bila namenjena izdelavi pljuč, kjer so jih učenci samostojno po navodilih delali in za to bili tudi ocenjeni. Zadnji del dneva smo namenili pregledu nalog in pogovoru o pridobljenem znanju v zvezi s človeškim telesom.

Zapisala: učiteljica Barbara Pacek

Dostopnost