19. 6. 2023 so učenci 1. razreda pripravili nastop za starše, na katerem so predstavili delček dejavnosti, ki so se odvijale skozi šolsko leto.  Nastopu je sledil sprejem v Šolsko skupnost OŠ Podbočje. Predsednik  Tilen Ivnik je učencem predstavil naloge šolske skupnosti. Nato jim je  podelil priznanja in fotografije z osebnimi zahvalami tutorjev, lepimi mislimi in željami za prihodnost.

Zapisali: Lidija Sotler in Anuša Ajster

Dostopnost